Styret i klubben

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!


Leder: Runar Lunden

Evjevegen 45

4735 Evje

Tlf. 959 72 558

Mail: runarlunden@hotmail.com

 

Sekretær/nestleder: Kjersti Plathe

Vestsida 196

4741 Byglandsfjord

Tlf. 952 15 572

Mail: kjersti@setesdalreklame.no

 

Kasserer: Ovin Udø

Utsognvegen 583

4645 Nodeland

Tlf. 415 89 409

Mail: heideros@online.no

 

Styremedlem: Monica Hyytiainen

Røyknesvegen 105

4715  ØVREBØ

Tlf. 41008798

Mail: monica_hanssen@hotmail.com

 

Styremedlem:

Jean Christopher Andersen

Espelandsveien 186

4646  FINSLAND

Tlf. 93230869   

Mail: chris.loppa@gmail.com

 

Varamedlem: Rolf Vagle

Søre Bjørkgardsveg 42

3628  VEGGLI

Tlf. 94 03 92 66
Mail: siljekarinvagle@gmail.com

 

Varamedlem: Anniken Syvertsen

Audnedalsveien 1740

4520  LINDESNES

Tlf. 90802317

Mail: anniken.l.sivertsen@gmail.com

 

 

 

 

 

All innsats i klubben er drevet av frivillige,

ta gjerne kontakt og bidra til det gode miljøet vårt du også!