HER FINNER DU INFORMASJONEN DU TRENGER FOR Å BLI EN DEL AV FELLESKSKAPET I KLUBBEN

Slik blir du medlem:


NRFFs medlemskonto: 7878.05.38057


NRFFs VIPPS nr: 511979


Kontingent:

Årskontingent 2024

Voksen medlem: Kr. 500,00

Juniormedlem: Kr. 250,00

Familie/gruppe: Kr. 750,00Husk:

Skriv i melding hvilken klubb du vil tilhøre, samt din e-post og tlf.nr. i tillegg til adressen din. Vil du medle inn familiemedlemska så oppgi navn på alle medlemmer.


Kontingenten for eksisterende medlemmer må være innbetalt innen 1. mars.

Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetaltinnen 1. april gjeldende år, ansesmedlemskapet for avsluttet.


Kontingent til lokalklubben er inkludert.


Vedrørende innmelding og andre spørsmål, kontakt:


Kjetil Uri

Døvingssida 280, 6210 Valldal

E-post: nrff-medl@hotmail.com

Mobil: + 47 41 43 14 83


Hva får du som medlem?


Norsk Rasefjærfe Forbund utgir medlemsbladet Hobbyfjærfe 6 ganger i året som blir sendt til alle medlemmer.


Som medlem kan du få kjøpt unike ID-merker (fotringer) til rasefjærfe som viser at du er medlem i NRFF og som er pålagt å ha på fuglene dersom de skal bedømmes på utstilling.


Agder Rasefjørfeklubb arrangerer medlemsmøter, aktivitetsdager, utstillinger og vi reiser på turer sammen.


Medlemsmøtene våre har vi i lokalenevåre på Møvik Fort.  Det er alltid noen erfarne hønsefolk som kan hjelpe til om du har spørsmål om hønsehold. Vi vil gjerne ha nye medlemmer!


Støttemedlemskap Agder Rasefjørfeklubb  koster kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn under 18 år. Støttemedlemmer kan delta på alle kubbens aktiviteter, men kan ikke være medlem av klubbens styre, delta på utstillinger og har ingen rettigheter i NRFF. Kontakt Kjersti Plathe for å bli støttemedlem.

Aktiviteter i klubben

Bli med på oppdretterbesøk!


I 2024 inviterer vi klubbens medlemmer med på oppdretterbesøk, mer info kommer i programoversikten.