Sørlandsutstillinga 21. og 22. oktober 2023

 

Agder Rasefjørfeklubb inviterer dere til Sørlandsutstillinga i klubbens utstillingslokale på Møvik Fort vest for Kristiansand.

 

Fredag 20.10 Innsett av dyr kl. 17-21

Lørdag 21.10 Bedømming kl. 9-14, åpent for utstillere etter bedømming.

Søndag 22.10 Åpent for publikum kl. 12-16

 

Påmelding til Kjersti Plathe, Vestsida 196, 4741 Byglandsfjord Tlf. 952 15 572 kjersti@setesdalreklame.no innen onsdag 11.oktober.

 

Utstillingsgebyr:

Høns/dverghøns: kr. 50 pr. dyr

And, gås, fasan, kalkun kr. 50 pr. dyr

Voliere kr. 80 pr. samling

Voliere SIR kr. 60 pr. samling

Påmeldingsgebyr sendes Agder Rasefjørfeklubb v/ Ovin Udø,

kontonr.  2801 49 53495. Påmeldingen er gyldig først når gebyrene er betalt.

 

Utstillingen holdes etter NRFF´s reglement og etter gjeldene veterinærregler. Helseattest som ikke er eldre enn 7 dager vil bli forlangt av alle tilreisende utstillere utenfor Mattilsynets avdeling Agder. Attesten skal forevises før dyrene tas inn i utstillingshallen.

Dyr med kalkbein og annet utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.