Feil årstall på ringer

Din overskrift

God informasjon om hold av fjærfe på NRFF sin nettside

Norske Raser

Hei

NRFF har de siste årene blitt bevilget kr.20.000,- fra Genressursutvalget, der vi hvert år gitt dem en oppdatert liste over hvem som har de Norske rasene, Jærhøns store og dverg i alle farger, Smålensgås, Hvit Norsk Gås og Bronsekalkun. Detter er et krav de setter for at vi skal bli bevilget denne støtten.

Nå vet jeg at det er mange flere enn de jeg har på listen som har noen av disse rasene og jeg vil derfor be dere om å oppfordre medlemmenen våre til å sende inn opplysninger om ras
e, antall og farve sammen med navn og adresse til nrff1978@hotmail.com snarest.
 
 
Maser litt om innmelding av de Norske rasene nå... fordi jeg kan ikke tro at det bare er 10 OPPDRETTERE SOM TILSAMMEN HAR 46 JÆRHØNS .......
 
HVIS DETTE STEMMER MÅ VI VIRKELIG TA TAK OG FÅ FLERE OPPDRETTERE AV RASEN....
 
 
HJELP OSS Å HJELPE JÆRHØNEN 
 
 
NRFF
Turid Håland
leder

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...