2019

          PREMIELISTE SØRLANDSUTSTILLINGA 2019

BEST IN SHOW

Belinda Sele Bore, Hollandsk dverg gullhalset kat.nr. 52

SØRLANDSMESTER STOR RASE

Tormod Eikeland, New Hampshire rødbrun kat.nr. 1, 2, 5, 286 p.

SØRLANDSMESTER DVERG RASE

Kjersti Plathe, Faverolles laksefarget kat.nr. 106, 112, 118, 287 p.

2. Finn Løge Haaland, Bantam sort kat.nr. 45, 46, 49, 286 p

3. Belinda Sele Bore, Hollandsk dverg gullhalset kat. nr. 96, 95, 95, 286 p.

4. Erik Eikeland, New Hampshire dverg kat. nr. 97, 101, 102, 286 p.

5. Finn Løge Haaland, Hollandsk dverg kat.nr. 68, 71, 72, 286 p.

6. Runar Lunden, Australops stor sort kat. nr. 28.

7. Kjersti Plathe, faverolles stor laksefarget kat. nr. 35.

8. Ole Severin Bjellerås, Brahma hvit sortcolombia kat. nr. 36, 37, 44, 284 p.

9. Kjersti Plathe, Faverolles laksefarget dverg kat. nr. 108, 112, 114. 284 p.

10. Stig Rune Bore, Antwerpener skjegg gull sort vaktelfarget

kat. nr. 75, 79, 80, 283 p.

CHAMPIONAT

Belinda Sele Bore, Hollandsk dverg gullhalset kat.nr. 52

Runar Lunden, Australops sort kat.nr.28

Sørlandsutstillinga 26-27. oktober 2019

Agder Rasefjørfeklubb inviterer dere til Sørlandsutstillinga i klubbens utstillingslokale på Møvik Fort vest for Kristiansand.

Fredag 25.10 Innsett av dyr kl. 17-20

Lørdag 26.10 kl. 8-13 bedømming, Åpent for publikum 13-16

Søndag 27.10 Åpent for publikum kl. 12-16

Påmelding til Kjersti Plathe, Vestsida 196, 4741 Byglandsfjord kjersti@setesdalreklame.no innen søndag 13.10.

Utstillingsgebyr:

Høns/dverghøns: kr. 50 pr. dyr

And, gås, fasan, kalkun kr. 50 pr. dyr

Voliere kr. 160 pr. samling

Voliere SIR kr. 120 pr. samling

Administrasjonsgebyr kr. 60. pr. utstiller inkluderer utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager.

Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes Agder Rasefjørfeklubb v/ Ole Severin Bjellerås, kontonr.  2801 49 53495. Påmeldingen er gyldig først når gebyrene er betalt.

Utstillingen holdes etter NRFF´s reglement og etter gjeldene veterinærregler. Helseattest som ikke er eldre enn 7 dager vil bli forlangt av alle tilreisende utstillere utenfor Mattilsynets avdeling Agder. Attesten skal forevises før dyrene tas inn i utstillingshallen.

Dyr med kalkbein og annet utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.

Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår gjennom salgskontoret og det beregnes 10% avgift av salgssummen.

Det vil bli lagt opp til en salgsavdeling på utstillinga. Alle som er medlem i klubben kan sette sine dyr til salgs der dersom plassen tillater det. Vi ønsker å få antallet meldt på forhånd til kjersti@setesdalreklame.no Kjøp og salg av dyr i salgsavdelingen foregår gjennom salgskontoret og det beregnes 10% avgift av salgssummen.

Klubben vil også tilby alle, også ikke medlemmer å få vurdert sine høns, ender, gjess, fasaner og kalkuner av autorisert dommer i løpet av utstillingens åpningstid. Men vi vil gjerne få dyrene forhåndsmeldt til kjersti@setesdalreklame.no.

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...