Hvordan forberede seg til utstilling

Hvordan utstille fjærfe på utstillinger er det mange som lurer på, så her skal vi prøve å fortelle hvordan dette foregår.

Det hele må begynne på høsten ved at man steller godt for avlsdyrene og gir dem det de trenger for å ha overskudd av alt de skal overføre til egget. Rugeegget må ha alle næringsstoffer som kyllingen trenger for en vellykket utvikling slik at den blir frisk og hardfør. Etter kyllingene er klekket kommer også en viktig tid der de skal ha varme, mat og god plass til å utvikle seg til sitt aller beste. Når kyllingen er 6-8 uker gammel skal den ha på en fast fotring med eget identitetsnummer i riktig størrelse. Dersom man er i tvil om kjønn på kyllingen må man sette høne- og hanering på og så klippe av den ringen som er feil når man ser kjønnet. Alle medlemmer i Norsk Rasefjærfeforbund kan kjøpe fotringer etter gjeldene lister. Fotring-salget foregår fra februar til september og det kan ta noen uker fra bestilling til ringene kommer i posten.

Fra kyllingene er klekt «sorterer» man vekk de kyllingene som ikke er i overenstemmelse med gjeldende standard for rasen. Man tar vekk kyllinger med skjeve nebb, skjeve tær, kammer som ikke er som de skal eller annet som gjør at individet ikke tilfredsstiller standarden slik at de dyrene man ønsker å ha på utstilling får litt ekstra mat og oppmerksomhet gjennom oppveksten.

De fleste stiller bare ut dyr som er klekt på senvinteren eller tidlig på våren. De store rasene trenger mer tid på å bli ferdige enn dvergrasene. Alle utstillingene foregår fra oktober til januar, da er dyrene finest.

Informasjon om når det er utstillinger får man i Hobbyfjærfe eller på NRFF sin hjemmeside. Landsutstillingen er som regel en av de første helgene i november. Arrangører er en av lokalklubbene og stedet varierer. Sørlandsutstillinga pleier å være i oktober dersom ikke klubben er arrangør av LU. Rogaland Open blir arrangert i slutten av januar.

Påmeldingsinformasjon får en i annonsen, som regel kan man sende mail eller brev til klubben. En melder på slik dersom det ikke er oppgitt eget påmeldingsskjema: 1,2 rase, farge og om det er dverg eller stor rase. 1,2 betyr en hane og to høner.

6 – 8 uker før man skal på utstilling går man over dyrene med argusøyne for å se at de er etter standardbeskrivelsen, spesielt kam og tær må kontrolleres. Knekte fjær kan dras ut og ny fjær dannes på 7 – 8 uker og man ser ekstra godt etter om det er utøy som plager dyret og behandler dette.  

14 dager før utstillingen må en ta a kontakt med sin veterinær og få Helseattest, og denne skal ikke være eldre en 7 dager. Attesten skal bekrefte at veterinæren ikke kjenner til utbrudd av fjærfesykdommer i gjeldende område. Dette gjelder hvis utstillingen er i et annet distrikt enn der dyrene har sitt opphold.

Ca. en uke før utstillingen bør man bade lyse dyr, man finner da en balje som er såpass dyp at når man holder dyret i håndflaten skal ikke dyrets bein ta i bunn. I vannet brukes litt mildt såpevann og man vasker dyret godt og ikke minst skyller godt ut alle såperester. Så legger man dyret på tvers på et håndkle og «ruller» dyret nokså stramt inn i det og «legger det til tørk», etter en stund løsner dyret selv håndkledet og reiser seg. Når dyrene er badet er det viktig at de ikke fryser og at de får stelt fjærene sine selv godt før de kommer ut i et varmt og rengjort hønsehus. Noen raser, spesielt de som skal være «løse i fjærdrakten», kan med fordel fønes tørre. Men da må man ikke bruke for mye varme slik at man brenner dyrene, de tåler ikke så mye som oss. Det kan også hende at dyr som har fått for mye varme slipper alle fjærene et par dager etter vasking eller når de kommer på utstillingen. Ved mørke og fargede dyr er det ofte nok å vaske bein og hodedeler.

Dagen da dyrene skal på utstilling må det stå klar esker/kasser som dyrene kan fraktes i, det beste er et dyr i esken men ved små dyr går det greit med flere. Esken/kassen må ha god og stødig bunn med strø som suger til seg eventuell fuktighet og den må ha gode luftehull der luften kan sirkulere. Husk å merke esken/kassen med navn på eier og hvilke dyr som er i esken.  De enkelte dyr hentes og man ser over dyret enda en gang, fotring i rett størrelse, ingen kamfeil, ingen utøy osv. For å få den siste finishen for at dyret skal vise seg fra sin beste side kan man bruke matolje/renset parafin/ vaselin å smøre på kam, hagelapper, nebb og bein, noen gjør dette rett før de setter dyret i buret på utstillingen.

 I utstillingslokalet skal man før man tar dyrene ut av bilen kontakte personalet som er ansvarlig for utstillingen for å levere helseattest og bli henvist til de bur dyrene skal stå i. Utstillingskomiteen har laget katalog der alle dyr får eget nummer fra 1 og oppover. Dyret har samme nummer i katalog, bur, dommerkort og poengliste. Dyrene settes i buret der det er bunndekke, mat og vann og buret blir dyrets hjem så lenge utstillingen varer. Morgenen etter blir alle dyr ettersett og gitt mat/vann før dommerne begynner sitt arbeid. Dommeren ser etter at dyret samsvarer med standarden for den aktuelle rasen, totalt kan et dyr oppnå 100 poeng, men man har aldri gitt mer enn 97 poeng i Norge. Dyr som får 96 og 97 poeng ligger helt på topp i henhold til standarden, 94 og 95 er veldig gode dyr men har litt mangler for og få de siste poengene.  Innen søndag ettermiddag har utstillingskomiteen regnet ut premielisten og premieutdelingen foregår søndag ettermiddag og så er utstillingen er over. Da pakker man dyrene i esker/kasser igjen og takker for seg og reiser hjem. Før man setter dyrene inn hjemme kan det være en fordel og spraye dem med et middel mot utøy noe som lett kan smitte på utstillinger hvis det er dyr som hadde utøy der som man ikke oppdaget.

Så er det bare å tenke gjennom utstillingen og bestemme seg for hvordan man skal gjøre det bedre på neste års avl.

Hvis en trenger flere gode råd er det mange i klubbene som gjerne deler av sine erfaringer.

Lykke til

Turid Håland 2014

Premieliste fra Landsutstillingen 2011

Premieliste Landsutstillingen 2011

Norsk Rasefjærfeforbunds Gull /Norsk mester

Trond Skog og Hanne Thyholdts gavepremie

Stig Rune Bore, Antwerpener skjegg gull sort/vaktelfarget nr. 410, 97p, nr. 380, 96p, nr. 131, 96p, nr. 141, 95p, nr. 161, 95p.

Norsk Rasefjærfeforbunds Sølv

Agders gavepremie

Victoria P. Uri, 1,0 Hollandsk dverg blå gullhalset nr. 175 97p.

Norsk Rasefjærfeforbunds Bronse

Østfold Rasefjærfeklubbs gavepremie

Kjersti Plathe, 1,0 Faverolle laksefarget nr. 162 96p

Europa blanketten  

Tormod Eikeland, New Hampshire 

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie, dverg

Maria M. Uri, Hollansk dverg 

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie, stor

Henning Honnens, Svenske svarthøns

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie, svømmefugl

Ivar Hildal, Gul svensk and

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie, dverg

Robert Ravndal, Dansk land 

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie, stor  

Asbjørn I. Skjæveland, Australops

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie, svømmefugl

Ivar Hildal, Tysk pekingand

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie, dverg

Trond Hansen, Norsk jærhøns dverg gul-brun

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie, stor 

Trond Hansen, Norsk jærhøns stor gul-brun

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie, svømmefugl 

Leif Inge Lura, Norsk hvit gås

NRFF Beste svømmefugl

Ivar Hildal, Rouenand

Trond Hansens gavepremie 

Bjørn Magnar Tjåland, Hollandsk dverg sort

Rogalands Rasefjærfeklubbs gavepremie

Tom Tengesdal, Bantam sort

Møre og Romsdal Gavepremie 

Roy Henning Honnens, kochin sort hvitplettet

Specialklubben for chabos/skjegghøns i Danmark sin gavepremie

Stig Rune Bore, Antwerpener skjegg gull sort/vaktelfarget

Dommerenes premie 

Reidar Breiland, Orpington dverg sort

Best in show

Victoria P. Uri, Hollandsk dverg, blå gullhalset 

Bente Nyberg og Tormod Berger sin gavepremie til beste junior

Victoria P. Uri

Hordaland Rasefjærfeklubbs Gavepremie til nest beste junior

Casandra Omland

Franch Andersens gavepremie til tredje beste junior

Tobias Harboe

Championat

Stig Rune Bore, nr. 41 Antwerpener skjegg gull sort/vaktelfarget 0,1

Kjersti Plathe, nr. 162 Faverolles laksefarget 1,0 

Victoria P. Uri nr. 175 Hollansk dverg blågullhalset 1,0

Robert Ravndal nr. 396 Silkehøns dverg hvit m/ skjegg 0,1

Asbjørn I. Skjæveland nr. 540 Australops sort 1,0

Trond Hansen nr. 614 Jærhøns gul-brun 0,1

Tomod Eikeland nr. 626 New Hampshire rødbrun 1,0

Ivar Hildal nr. 737 Rouenand viltfarget 0,1

Juniorer

Maria M. Juri 

Victoria P. Juri 

Casandra Omland 

Emilie Pedersen 

Erik Eikeland

Marlen Eikeland 

Bore Selina Sele

Kim Rudi Fossdal  

Aleksander Larsen 

Tobias Harboe

Tonje Halvorsen 

Benjamin Helvik

Landsutstillingen 2011

Agder Rasefjørfe Klubb har igjen gleden av å invitere til Landsutstilling 11-13. november 2011 i Lindesneshallen.

Lindesneshallen ligger 100 m fra E-39, ca. 7 km vest for Mandal. Man tar av på samme sted i rundkjøringen som til Lindesnes Fyr og tar så første vei til høyre.

Påmelding sendes til Kjersti Plathe, Bø 4741 Byglandsfjord kjersti@setesdalreklame.no innen 30. oktober 2011. Påmelding etter denne dato godkjennes ikke.

Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes Agder Rasefjørfe Klubb v/ Tina D. Fossdal,  Guse  4480 Kvinesdal Konto nr. 3080.33.49939. Påmeldingen er gyldig først når gebyrene er betalt.

Utstillingsgebyr:

Høns/dverghøns: kr. 50 pr. dyr

And, gås, fasan, kalkun kr. 50 pr. dyr

Voliere kr. 160 pr. samling 

Voliere SIR kr. 120 pr. samling

Administrasjonsgebyr kr. 60. pr. utstiller inkluderer utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle dager.

Annonser til utstillingskatalogen kan bestilles hos Kjersti Plathe, kjersti@setesdalreklame.no

innen 30. oktober

Helside: 600 kr.

Halvside: 300 kr.

Standplass på utstillingen kan bestilles hos Steinar Bjellås steinar@bjellas.no

Utstillingen holdes etter NRFF´s reglement og etter gjeldene veterinær regler. Helseattest som ikke er eldre enn 7 dager vil bli forlangt av alle tilreisende utstillere utenfor Vest-Agder. Attesten skal forevises før dyrene tas inn i utstillingshallen.

Dyr med kalkbein og annet utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.

Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår gjennom salgskontoret og det beregnes 10% avgift av salgssummen.

Kart over Vigeland

Program for utstillingen 2011

Torsdag 10/11

17.00-21.00 Innsetting av dyr

Fredag 11/11

06.00-08.00 Innsetting av dyr

08.00-16.00 Dømming av dyr

16.00-18.00 Åpent for publikum

Lørdag 12/11

10.00-16.00 Åpent for publikum

20.00-? Fest på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal

Søndag 13/11

11.00-16.00 Åpent for publikum

15.30 Premieutdeling

16.00 Utstillingen avsluttes

Kafeen er åpen under hele utstillingen og ved innsetting av dyrene på torsdagen. Det vil bli solgt varm mat, kaker, kaffe og brus.

Festmiddag:

Festen blir på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal, lørdag kl. 20.00

Det blir 3 retters middag til 345 kr. pr. pers. 

Påmelding til Reidar Breiland reibrei@hotmail.com tlf. 38 34 15 94, mobil 958 04 768 innen 25. oktober. Etter 25. oktober må Ole S. Bjellerås tif. 412 08 920 kontaktes vedr. festen.

Overnatting:

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 

Overnattingspriser

EnkeltromsprisKr 975,- per pers per døgn

DobbeltromKr 595,- per pers per døgn

2 person i leilighetKr 595,- per pers per døgn

3-4 personer i leilighetKr 475,- per pers per døgn

Alle prisene inkluderer frokost og sengetøy. I leilighetene har alle hvert sitt soverom, men deler bad og oppholdsrom. Dette er spesialpriser som Agder Rasefjørfeklubb har fått så opplys at dere bestiller i forbindelse med Landsutstillingen. Da det er i julebordsesongen, lønner det seg å bestille i god tid. 

Adgang til Sørlandsbadet, www.sorlandsbadet.no  som har egen velværeavdeling, SPA, treningssenter, idrettsbasseng og fritidsbasseng er inkludert i prisen. SPA- behandlinger eller spesialpakker er ikke inkludert. Sørlandsbadet ligger 150 meter fra hotellet. 

Dansebaren på hotellet er åpen fredag og lørdag, her er det levende musikk. Festmiddagen blir arrangert i eget lokale. 

Bestilling av overnatting:

Tel. 47 38 34 01 00

Mobil. 47 95 99 44 50

Velkommen til Landsutstillingen 2011        

Her er et klipp fra LU i 2010

Landsutstillingen i år er 11-13. november  i Lindesneshallen på Vigeland. Vi håper at mange av våre medlemmer vil være med som utstillere, hjelpere og publikum. Vi starter rigging av bur  og kiosk torsdag 10. november kl. 10.00.

Vi trenger også kaker, premier til lotteri og annonser til katalogen. 

Gi beskjed til Ole eller Kjersti om det er noe dere kan bidra med.

Landsutstillingen gir foruten god økonomi til klubben også en fin mulighet til å bli kjent med andre «hønsefolk» og lære mye om de ulike hønserasene. Noen av dommerne vil være tilgjengelig under det meste av utstillingen og vil kunne svare på spørsmål. 

Se annonse om åpningstider og påmelding i bladet som kommer i august.

LANDSUTSTILLINGEN 2010

Premieliste Landsutstillingen 2010

Norsk Rasefjærfeforbunds Gull/Norsk mester

Bjørn Magnar Tjåland,  Hollandsk dverg sort nr. 122, 124, 125, 127, 128 475 p.

Norsk Rasefjærfeforbunds Sølv

Steinar Bjellås, Faverolles blå laksefarget nr. 102 97p.

Norsk Rasefjærfeforbunds Bronse

Ann Elin Herikstad, Australorps hvit nr. 390, 391, 392 287 p.

Europa blanketten  

Tina Dyrstad Fossdal, Amerikansk gul gås nr. 586 96 p.

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie 

Rolf R. Hansen, New Hampshire rødbrun dverg 

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie 

Tormod Eikeland, New Hampshire rødbrun stor 

Svenska Rasfjaderfæførbundets premie

Stig Rune Bore, Antverpener skjegg gull sort vaktelfarget

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie 

Anne M. Sætre, Østfrisisk møven dverg sølv sort dobbeltplettet 

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie 

Ole Severin Bjellerås, Bramha hvit sort columbia farget

Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavls premie

Tage Nondal, Færøysk gås blå broget

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie

Trond Hansen, Jærhøns dverg brun-gul 

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie 

Trond Hansen, Jærhøns stor gul-brun 

Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie 

Ikke utdelt

NRFF Beste svømmefugl

Tina Dyrstad Fossdal, Amerikansk gul gås

NRFF Beste SIR

Tormod Berger, Brudeand

Trond Hansens gavepremie 

Ole A. Larsen, Moderne Engelsk kamp sort sølvbrystet

Rogalands Rasefjærfeklubbs gavepremie

Fam. August von Krogh, Wyandotterdverg hvit 

Agder Rasefjørfeklubbs gavepremie

Marita Bore og Roy Henning Honnenes, Bantam sort 

Bente Nyberg og Tormod Berger sin gavepremie til beste junior

Eirik Eikeland, Antverpener skjegg gull sort vaktelfarget

Franch Andersen Gavepremie til nest beste junior

Tonje Halvorsen, Faverolles laksefarget

Østfolds Rasefjærfeklubbs Gavepremie, junior

Aleksander Larsen, kochin dverg hvit

Dommerens premie for spesielt oppdrett

Tina Dyrstad Fossdal, Amerikansk gul gås

Best in show

Steinar Bjellås, Faverolles blå laksefarget

Championat

Steinar Bjellås, Faverolles blå laksefarget nr. 102 97 p.

Ann Elin Herikstad, Australorps hvit nr. 392 97 p.

Bjørn Magnar Tjåland Hollandsk dverg sort nr. 122 96 p.

Anne M. Sætre, Østfrisisk Møven dverg sølv sort dobbeltplettet nr. 385 96 p.

Tormod Eikeland, New Hampshire rødbrun nr. 510 96 p.

Tina D. Fossdal, Amerikansk gul gås nr. 586 96 p.

Juniorer

Eikeland Erik

Tonje Halvorsen

Larsen Aleksander 

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...