Aktiviteter

FUNN AV HØYPATOGENFUGLEINFLUENSA HOS VILLFUGL I NORGE!

FUNN AV HØYPATOGENFUGLEINFLUENSA HOS VILLFUGL I NORGE!

 Mattilsynet hasteinnkalte til møte med fjærfenæring og fjærfeorganisasjoner for informasjon, fredag 27. nov 20 kl. 1630. (Ole-Herman Tronerud)

Det er i dag påvist H5N8, høypatogenfugleinfluensa, hos vill kortnebbgås i Sandnes i Rogaland. Mattilsynet melder at det er lav risiko for smitte til mennesker av dette viruset. Hold deg løpende orientert på: https://www.mattilsynet.no

Portforbudforskriften er nå aktivert for alle kommuner med kystlinje fra og med Rogaland til svenskegrensa. Det er gåsetrekk på vei sørover og kan være noe fugletrekk vestfra (Island).Portforbudforskriften har i første omgang følgende påvirkning av vårt hobbyfjærfehold:

-       Alt fjærfe skal holdes i luftegårder/volierer under tett tak eller innendørs. Dette innebærer enten et permanent tett tak eller en luftegård der taket er dekket med eks. presenning. Dette for å forebygge at avføring fra villfugler kan komme til våre hobbyfjærfe. Nettingen skal være slik at vårt hobbyfjærfe ikke får kommet seg ut, eller ville fugler som ville ender og lignende kommer inn.

-       Det er ikke lov til å avholde utstillinger eller andre ansamlinger for fjærfe i områdene hvor portforbudforskriften er iverksatt.

Her er en god forklaring på «Portforbudforskriften» på «vanlig norsk»: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/om_portforbudforskriften_for_fjorfe.34277

Se lenke for lovteksten til portforbudforskriften : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417

 Mattilsynet vil gi ut informasjon på nett og i media straks. Det kommer informasjon fra Mattilsynet i sosiale medier rettet mot hobbyfjærfehold.

 Norsk Rasefjærfeforbund vil bli holdt orientert om utviklingen direkte fra Mattilsynet.Norsk Rasefjærfeforbund har nå særlig fokus på at dette ikke må føre til redsel blant dyreeiere. Det er praktiske løsninger som vil gi fuglene våre god dyrevelferd.

Husk at en vanlig luftegård/voiliere med tak over er tilfredsstillende for å kunne gi fuglene våre utegang. Dette kan være så enkelt som en presenning som spennes opp.

For dere med gjess og ender så må dere også sørge for å samle fuglene i volierer med tak over, unngå at ville fugler kommer i kontakt med dine svømmefuglers bade- eller drikkevann. Det er særlig svømmefugler som kan være utsatt for smitterisiko.

 Norsk Rasefjærfefolbund oppfordrer alle med SMÅLENSGÅS og HVIT NORSK GÅS om å ta denne nyheten med fattet ro. Det er ingen grunn til å redusere fjærfeholdet ditt eller avslutte dette. Med muligheter for lufting i luftegårder med tett tak vil fuglene fortsatt kunne ha god dyrevelferd.

Tips til fjærfeeiere når fjærfeet blir innelukket i hus og luftegårder:

Tilby fjærfeet ditt strøunderlag og mat som aktiviserer. Heng opp grøntfôr fra taket slik at de aktiviseres for å spise godsaker. Gi dem tykt strølag med flis eller halm slik at de ellers får bruke sine naturlige instinkter. Sørg for å holde underlaget så tørt som mulig, slik at fuglene dine har best mulig trivsel.Følg med på unaturlige hendelser særlig blant ville fugler, ta kontakt med Mattilsynet dersom du finner døde fugler uten at årsaken virker opplagt.

Det er ikke lagt inn noen video

Vi får noen spørsmål om Sørlandsutstillinga. Klubben skulle ha arrangert Landsutstillingen i år, men måtte avlyse da det var usikkert om vi kunne ha publikum til stede. Uten publikum ville vi få stort underskudd da leie av hallen i fire dager koster mye. Men vi arrangerer Sørlandsutstillinga på Møvik 13-15.november. Utstillinga går uten publikum da lokalene er så trange at vi ikke kan arrangere med godt nok smittevern.

Medlemsmøte 22.oktober kl. 19. Sosialt samvær og rigging av bur. 

Medlemsmøte 10.september

Styret i Agder Rasefjørfeklubb inviterer til

Medlemsmøte på Møvik torsdag 10. september kl. 19.

Vi flytter bordene inn i utstillingsrommet da får vi god plass og kan holde avstand. Rommene blir varmet opp. 

Tema blir utstilling, hva foregår og hvordan klargjøre dyr til utstilling. Kjersti tar med noen raser for å vise.

Ta gjerne med noen dyr selv om dere ønsker råd på hvordan gjøre det beste ut av de.

Informasjon om landsmøtet som skal holdes digitalt 29.8.

Enkel servering

Lotteri, ta gjerne med en gevinst.

Vi planlegger lokalutstilling på Møvik i oktober eller november, mer informasjon kommer. 

-- 

Alle møter foregår på Møvik

Torsdag  30 januar kl. 19. tema: Dverg og stor faverolles v/Kjersti

Torsdag 20.februar kl.19. Årsmøte  klubben spanderer pizza. Innkalling blir sendt til medlemmene.

Torsdag 26. Mars tema: vurdering av høner, vi inviterer medlemmer til å ta med dyr som de ønsker vurdert.  Vi må spør noen av våre dommere om de kan komme den dagen.

Torsdag 7.mai tema: sortering av kyllinger- vi tar med kyllinger og ser på hvilke som har mulighet for utstilling og hvilke som har eksteriørfeil som gjør de til «bare» hagehøns.

Hønsedag- søndag 7.juni kl. 12-16, mer informasjon kommer.

Markering av 40 års jubileum. Klubben er 40 år og vi inviterer til hyggelig felleskap søndag 28.juni kl. 14 på Møvik. Vi vil invitere alle tidligere medlemmer som vi kjenner til og oppfordre til gamle historier og sosialt samvær. Vi lager mat, grilling eller gryterett, væravhengig. Påmelding på grunn av servering.

Heida 18.10.2020 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det utstilling for hele landet her i agder i år ?
Hilsen Heida Gudmundsdottir.

Kjersti Plathe 18.10.2020 20:45

Hei
På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsutstilling, men den blir kun åpen for utstillere.

Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsut...

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det u...