Ønsker du å bli medlem i ARKF?

Hva får jeg igjen for å være medlem

Medlemskap i Agder Rasefjørfeklubb er også et medlemskap i Norsk Rasefjærfe Forbund, og koster 
200 kr for juniorer
400 kr for enkeltmedlem
500 kr for familiemedlemmer
Norsk Rasefjærfe Forbund utgir medlemsbladet Hobbyfjærfe 6 ganger i året som blir sendt til alle medlemmer. 
Som medlem kan du få kjøpt fotringer til rasefjærfe som viser at du er medlem i NRFF og som er pålagt å ha på fuglene dersom de skal bedømmes på utstilling.
Agder Rasefjørfeklubb arrangerer medlemsmøter, aktivitetsdager, utstillinger og vi reiser på turer sammen. Medlemsmøtene våre har vi i lokalene våre på Møvik Fort. Det er alltid noen erfarne hønsefolk som kan hjelpe til om en har spørsmål om hønsehold. 
Vi vil gjerne ha nye medlemmer og da er det bare å kontakte sekretær Kjersti Plathe på mailto:kjersti@setesdalreklame.no

Støttemedlemskap

Agder Rasefjørfeklubb opprettet i 2017 støttemedlemskap i klubben. Støttemedlemskap koster kr. 100 for voksne og kr. 50 for barn under 16 år.

Støttemedlem kan delta på alle kubbens aktiviteter, men kan ikke være medlem av klubbens styre, delta på utstillinger og har ingen rettigheter i NRFF.

Støttemedlemmene vil motta Agderfjøra to ganger årlig.

Kontakt Kjersti@setesdalreklame.no for å bli støttemedlem.


Nyeste kommentarer

18.10 | 20:45

Hei
På grunn av Covid 19 ble Landsutstillingen avlyst. Vi skal ha Sørlandsutstilling, men den blir kun åpen for utstillere.

18.10 | 20:36

Hei vet dere mere om lokalutstillingen når den skal være i år ? Er det utstilling for hele landet her i agder i år ?
Hilsen Heida Gudmundsdottir.